Doktor Ingela Nord rekommenderar Medcoat

Ingela Nord är överläkare och ägare av Dr Nords öron, näsa och halsmottagning i Jönköping. Hon träffar ofta patienter som på ett eller annat sätt har problem att svälja. Då är hon tacksam för att Medcoat finns, tablettöverdraget som hjälper det allra flesta att kunna svälja sina läkemedel.

I oktober 2018 förverkligade Ingela Nord en dröm. Hon sa upp sin anställning som läkare på regionsjukhuset Ryhov i Jönköping och öppnade egen mottagning i centrala Jönköping.
– Att få driva eget och utveckla en mottagning på mitt eget sätt hade jag funderat på länge och när chansen kom så kändes det som nu eller aldrig. På min privata mottagning kan jag bedriva ett patientfokuserat arbete med kontinuitet och hög tillgänglighet, säger hon.
Ingela möter patienter i alla åldrar och nästan varje dag möter hon någon med sväljsvårigheter. Till de som berättar att de har svårt att svälja sin medicin rekommenderar hon Medcoat.
Att ha svårt att svälja kan bero på flera saker. Många äldre lider av muntorrhet på grund av att det just är äldre men också för att de äter mediciner vars biverkan är muntorrhet.
Efter en cancerbehandling med strålning får i princip alla problem med muntorrhet. Det gör det svårt för dessa patienter att svälja, men det ger även ökad risk för karies och eventuella smakförändringar. En del patienter får efterbehandling med cytostatikatabletter, som kan bli problematisk på grund av sväljsvårigheterna.
– Har du svamp i svalget kan det kännas som om du har en klump i halsen och då blir det ofta svårare att svälja. Har du av någon anledning svalt fel några gånger kan du bli rädd för att det ska hända igen och då blir det svårare att ta tabletter, förklarar Ingela.
Barn som får stora tabletter och illasmakande mediciner som antibiotika får ganska ofta problem att svälja. Och den som snarkar får ett större gomsegel samt blir ofta muntorr och blir därför extra känslig i svalget. Strokepatienter är en grupp som ofta drabbas av sväljsvårigheter och med ett hjälpmedel som Medcoat kan det i vissa fall göra rehabiliteringen lättare och det bör ske i samråd med logoped.
– Barn som opererat bort sina halsmandlar får det svårt att svälja en tid efter operation på grund av smärta. En del större barn behöver ta så stora mängder löslig smärtlindring. Då kan Medcoat underlätta och göra det möjligt att klara av behandlingen i tablettform. Det kan till och med göra att barn slipper bli inlagda på sjukhus för intravenös behandling. Jag tror att Medcoat kan bidra till att barn och vuxna med sväljningssvårigheter kan slippa onödigt lidande, avslutar Ingela.

 

Shopping cart
There are no products in the cart!
0