Barn och äldre har ofta svårt att svälja tabletter. Men med hjälp av Medcoat – en sorts kostym som dras på över medicinen och maskerar smaken, blir det enklare att svälja. Två kliniska studier visar att med hjälp av Medcoat ansåg hela 98 procent av försökspersonerna att det var lättare att svälja.

Tablettens storlek, ytbeläggning, formen och smaken avgör hur svår eller lätt den är att svälja. Det kan bli en utmaning för både barn som föräldrar när barnet som behöver medicin har svårt att svälja tabletterna. Äldre personer struntar ibland att ta sin medicin eller avslutar en kur snabbare om det uppstår svårigheter att svälja.

Men tack vare den svenska uppfinningen, tablettöverdraget Medcoat, som underlättar sväljandet försvinner problemet och ibland upphör det helt. Medcoat smakar inte bara bra och känns hal i svalget, det tar också bort de skarpa kanterna på tabletten. Det betyder att sväljreflexerna inte sätts igång, vilket avdramatiseras hela processen med att ta medicin, både för barn som för vuxna.

 

Löses upp på 47 sekunder

Barnsjukhusen var de första som insåg de unika med Medcoat, och på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna bad man 78 inneliggande barn mellan 2 och 17 år att testa hur de tyckte det var att svälja sin medicin med hjälp av Medcoat. Hela 87 procent av barnen ansåg att det blev lättare att svälja tabletterna när de använde Medcoat.

8 av10 barn tyckte dessutom att Medcoat smakade bra. I dag finns tablettöverdraget i tre olika smaker – jordgubb, cola och citrus. Studien visade också att effekten av Medcoat var densamma oavsett ålder på barnen. Studien publicerades så småningom i medicintidskriften Acta Paediatrica.

En annan studie där 41 vuxna med svårigheter att svälja fick välja ut tre olika tabletter och svälja dem med och utan Medcoat, så tyckte nästan alla (98 procent) att Medcoat underlättade. Och alla försökspersoner tyckte att Medcoat maskerade smaken på tabletten.

 

Problem med sväljreflexer

2005 gjordes en studie på Karolinska Institutet som bekräftade att ingredienserna i Medcoat inte påverkade något läkemedel. Vid Uppsala universitet tittade man på hur snabbt drageringen löstes upp och efter 47 sekunder var Medcoat upplöst, och man konstaterade då att Medcoat inte förhindrar frisättningen av olika läkemedel. Resultat som styrkte och underlättade vidareutvecklingen av Medcoat.

I Tyskland gjordes en undersökning där man ville ta reda på hur många som hade svårt att svälja medicin. Nästan 4 av 10 uppgav att de hade sväljsvårigheter och 3 av 10 tyckte att deras nuvarande medicin var svår att svälja. Även helt friska personer kan ha svårt att svälja. Vissa är rädd att tabletten ska fastna i halsen och andra tycker inte att sväljreflexerna fungerar så bra och vill helst tugga tabletten innan de sväljer. Det handlar om miljoner människor som skulle få en avgörande hjälp om de använde Medcoat.

 

Ingår som förmån

Det finns rapporter som visar att läkare i Norge ibland skriver ut ett bredspektrum-antibiotika i flytande form till barn eftersom de smakar bättre. Nackdelen är att det kan leda till resistens i vissa fall. Här kan Medcoat göra stor skillnad.

Ett glädjande besked för alla med sväljsvårigheter var att Medcoat i december 2018 övergick i läkemedelsförmånen med full subventionering. Tablettöverdraget klassas därmed som en förbrukningsartikel och patienter med sväljsvårigheter kan alltså få Medcoat på recept och hämta ut den kostnadsfri.

Shopping cart
There are no products in the cart!
0